Ukázalo se, že hygienické podložky jsou velmi užitečné pro aplikaci oční stíny